Politisk rådgiver Britt Dalsbotten (Frp)

Politisk rådgiver for fiskeri- og sjømatministeren

Utdanning:

Bachelor i markedsføring.  Handelshøyskolen BI Bergen 

2003-2004: Økonomi og markedsføring 
2004-2005: Markedsføring og ledelse
2005-2006: Internasjonal markedsføring

Autoriseringer:

Des  2010:  Autorisert Finansiell rådgiver
Sept 2008: Autorisert rådgiver skadeforsikring
April 2008: Autorisert rådgiver livsforsikring                      

Sertifikat:

Førerkort klasse B

Jobberfaring:  

2006- 2017: Finansrådgiver personmarked Sparebanken Vest, avd. Førde (Bredderådgiving innen personlig økonomi, finansiering, skadeforsikring, livsforsikring, sparing, plassering og pensjon. Ofte brukt som foredragsholder på kundearrangement bl.a. lynkurs for unge boligkjøpere og seminar om ny pensjonsordning.) 

2000-2006: Pleieassistent på Bremanger Bo- og Servicesenter. Bremanger Kommune

2002-2003: Ambulansemedarbeider, vikar og tilkalling. Bremanger Røde Kors Ambulanse

1991-2000: Div gårdsarbeid. Er oppvokst på gård. Tok del i diverse arbeid ifm driften fra ca 10-årsalder frem til driften ble lagt ned. Stell av dyr, dyrefødsler, foring, slått, slakting, jakt mm. 

Annen erfaring:

2007-2011: Meddommer Fjordane Tingrett, deltok i ca 20 rettsaker av ulik alvorlighetsgrad

Tillitsverv:

2017: Stortingskanditat for Sogn og Fjordane FrP (1.plass)
2016-           Fylkesstyremedlem Sogn og Fjordane FrP
2015-2017: Nestleder Finansforbundet avd. Sogn og Fjordane
2013-2015: Leder Finansforbundet avd. Sogn og Fjordane
2008-2017: Regiontillitsvalgt Sparebanken Vest, avd. Sogn og Fjordane
2007-2011: Styremedlem og kasserer i Dyrebeskyttelsen Norge, avd. Sogn og Fjordane.                                           
2007-2009: Ordførerkandidat og gruppeleder i Bremanger FrP.
2003-2004: Styremedlem Bremanger Røde Kors
2002-2014: Diverse verv og styremedlemskap i Sogn og Fjordane FpU og Sogn og Fjordane FrP, Bremanger FrP og Førde FrP.

Politiske folkevalgte tillitsverv kommune og fylke:

2015-           Medlem kontrollutvalget Førde kommune
2011- 2015 Fylkestingsrepresentant, Sogn og Fjordane FrP                                  
2011-2015: 1. vara Utvalg for Plan og Næring, Sogn og Fjordane
2007-2010: Fylkeslandbruksstyret i Sogn og Fjordane
2007-2011: 1. vara Hovedutvalg for kultur, Sogn og Fjordane
2007-2009: Kommunestyrerepresentant og vara i formannskapet. Bremanger kommune. Mistet plassen i kommunestyret pga at jeg måtte melde flytting til Førde.
1999-2000 Representant i Ungdommens kommunestyre, Bremanger kommune.

Språk:
Engelsk skriftlig og muntlig