Tidligere Olje- og energiminister Tord Lien (Frp)

(Perioden 16.10.2013- 20.12.2016)

Født: 1975

Olje- og energiministeren skal sikre høg verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennleg forvaltning av energiressursane i landet.

Stortingsperioder

Representant nr 8 for Sør-Trøndelag, 2005 - 2009, FrP.  Representant nr 6 for Sør-Trøndelag, 2009 - 2013, FrP.

 

Medlemskap i stortingskomiteer

2005-2009

Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

2009-2013

Andre nestleder, Kirke-, utdannings- og forskingskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013 Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013

 

Medlemskap i delegasjoner

2009-2013

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyre

2009-2013

Første varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 30.09.2011 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

 

Utdanning

Myre barneskole 1981-1988

Øksnes ungdomsskole 1988-1991

Sortland videregående skole, allmenne fag 1991-1994

Mellomfag statsvitskap, Høgskolen i Bodø 1994-1996

Grunnfag og to mellomfag internasjonal politikk og historie, NTNU, Trondheim 1997-1999

Cand.philol. hovedfag historie, NTNU, Trondheim 1999-2003

 

Yrke

Kommunikasjonsdirektør, Trønder Energi, 11.09.2013-16.10.2013

Operativ leder ved Whale Tours somrene 1997-2003

Fylkessekretær, Sør-Trøndelag FrP 2001-2002

Rådgiver ved Norsk Privatøkonomi 2003-2005

 

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

Medlem Trondheim bystyre 2003-2005

Tillitsverv i parti

Medlem Styret for Øksnes FrP 1991-1993

Formann Trondheim FpU 1997-1999

Formann Trondheim FrP 1999-2003, 2007-2009

Formann Sør-Trøndelag FrPs nominasjonskomite 2002-2003

 

Tillitsverv i organisasjonar

Leder Sør-Trøndelag volleyballkrets 2003-2005

Medlem Utvalget for Organisasjonsutvikling 2004-2005

Leder Valkomiteen i Norges Volleyballforbund frå 2009

Litteratur

Lien, Tord: Debatten om grensefestningene 1901-1905, NTNU 2002