Historisk arkiv

Statssekretær Frølich Holt opnar eit seminar i regi av Afrikabanken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Sted: Multiconsults møterom, Nedre Skøyenvei 2

Statssekretær Jens Frølich Holt opnar og deltek på eit seminar i regi av Afrikabanken.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02