Historisk arkiv

Statssekretær Frølich Holte deltek i ein debatt om berekraftig utvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Sted: Universitetets Gamle Aula, Oslo

Statssekretær Jens Frølich Holte deltek i ein paneldebatt om berekraftig utvikling og vår felles framtid i samband med årsfesten til Universitetet i Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02