Historisk arkiv

Statssekretær Frølich Holte er på FN si generalforsamling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Sted: New York, USA

Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på FN si generalforsamling.

Eigen presseinformasjon følgjer.

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835