Historisk arkiv

Statssekretær Frølich Holte deltek på eit møte om Venezuela

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Sted: Kulturhuset, Oslo

Statssekretær Jens Frølich Holte held innlegg og deltek i ein paneldiskusjon om Venezuela i regi av Caritas Norge.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02