Historisk arkiv

Statssekretær Frølich Holte deltek på eit møte i samband med FNs generalforsamling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Sted:

Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (digitalt) på eit møte i samband med FNs 76. generalforsamling - om vern av born i væpna konflikt.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02