Historisk arkiv

Om jubileumsseminaret for Arbeidsretten og Riksmekleren 100 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Jubileumsseminar for Arbeidsretten og Riksmekleren mandag 25. januar 2016.

Vi har gleden av å invitere til fagseminar mandag 25. januar 2016 for å feire de to 100-årsjubilantene Arbeidsretten og Riksmekleren. Arbeidsretten og Riksmekleren startet begge sin virksomhet 1. januar 1916, da vår første arbeidstvistlov trådte i kraft. Seminaret finner sted på Hotel Bristol i Oslo.

Et stort historieverk om Arbeidsretten og et jubileumsskrift om Riksmekleren vil bli presentert, i tillegg blir det mange spennende foredrag med fargerike innledere.

Program for seminaret

Adresse: Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo

Registrering og kaffe fra kl. 0900
Seminarstart kl. 0930

Konferansier: Stein Aabø

Åpning v/arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, LO-leder Gerd Kristiansen og adm.dir. i NHO Kristin Skogen Lund

Det store bildet – utviklingen i samfunnet/trepartsmodellen mv.
v/Gudmund Hernes

«I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten 100 år»
Presentasjon av jubileumsbok v/Åsmund Arup Seip og Kristin Alsos, Fafo

Rettsutvikling og rettsskapende virksomhet i Arbeidsretten
v/Stein Evju 

Lunsj serveres kl. 1200-1300. 

100 år på 50 minutter – om meklingsinstitusjonen
v/Kalle Moene

«Fred er dog det beste! Riksmekleren gjennom 100 år»
Presentasjon av artikkelsamlingen v/Nils Dalseide

Tilbakeblikk og tanker om fremtiden
Innledninger og samtale v/Jan Balstad og Lars Christian Berge

Seminaret avsluttes kl. 1500. 

Deltakeravgift

Deltakeravgiften er kr 350,-. Du får tilsendt faktura etter at påmeldingen er registrert.

Om innlederne

Gudmund Hernes 

Bilde av Gudmund Hernes
Foto: BI

Gudmund Hernes er professor II ved Handeløshøyskolen BI. Han arbeider for tiden med en innføringsbok i politisk økonomi. Hernes er tidligere kirke-, utdannings- og forskningsminister i perioden 1990-95, og helseminister 1996-97. 

Åsmund Arup Seip

Bilde av Åsmund Arup Seip
Foto: Fafo

Åsmund Arup Seip er dr. philos. i historie fra Universitetet i Oslo. Seip er forsker ved Fafo hvor han arbeider med arbeidslivsforsking, blant annet arbeidskonflikter, forhandlingssystemer, arbeidstid og utdanning. 

Kristin Alsos 

Bilde av Kristin Alsos
Foto: Fafo

Kristin Alsos er cand. jur og forskningsleder på Fafo. Hennes forskningsområder omfatter kollektive partsforhold, tariffreguleringer, bemanningsbransjen, samt arbeidsrettslige spørsmål knyttet til arbeids- og bedriftsvandringer. 

Stein Evju 

Bilde av Stein Evju
Foto: Trygve Bergsland/UiO

Stein Evju er professor i arbeidsrett ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo og honorær professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Evju var Arbeidsrettens formann i perioden 1984–2000. 

Kalle Moene 

Bilde av Kalle Moene
Foto: Francesco Saggio/UiO

Kalle Moene er professor i økonomi ved Universitetet i Oslo og leder av ESOP (Equality, Social Organization and Performance), et forskningssenter finansiert av Norges Forskningsråd som et senter for framragende forskning. Moene er opptatt av arbeidsmarked, velferdsstat og inntektsfordeling i rike og fattige land.   

Nils Dalseide

Bilde av riksmekler Nils Dalseide
Foto: Riksmekleren

Nils Dalseide er riksmekler og sorenskriver i Sør-Østerdal tingrett. 

 Jan Balstad

Bilde av Jan Balstad
Foto: Jarle Vines. (Creative Commons Attribution Sharealike 3.0)

Jan Balstad har bakgrunn som mangeårig tillitsvalgt i Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, LO-sekretær 1981–1997 og nestleder i LO 1997–2002, og var handelsminister 1988–89. Han har vært rådgiver for Fafo siden 2002. 

Lars Chr. Berge

Bilde av Lars Christian Berge
Foto: Arbeidsretten

Lars Chr. Berge er jurist, ansatt i Norsk Arbeidsgiverforening 1970­–1989, viseadministrerende direktør i NHO fra 1989 med ansvar for blant annet lønnsforhandlinger og arbeidsrett, dommer i Arbeidsretten 2008–2014.