Historisk arkiv

Radøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Se: Satsing på barn og ungdom. Samla oversikt over regjeringas mål og innsatsområde i statsbudsjettet 2015.

Årets barne- og ungdomskommune 2014

Radøy – Liten kommune med stort engasjement

Radøy kommune i Hordaland utnevnt til Årets barne- og ungdomskommune for sitt brennende engasjement for barn og unge. Gode og trygge oppvekstsvilkår og like muligheter til å utvikle seg slik de ønsker kjennetegner kommunens mål for barne- og ungdomspolitikken.

De siste årene har Radøy kommune hatt et sterkt fokus på barn og unge. Tidlig innsats er et fokus kommunen har for å sikre at alle barn og unge får god og tilpasset oppfølging gjennom hele oppveksten. Radøy har også opprettet en egen ungdomskoordinator som skal være bindeledd mellom kommunen og ungdommen.

I juryens begrunnelse for hvorfor Radøy ble utnevnt som Årets Barne- og ungdomskommune, er det lagt stor vekt på at ungdommen blir tatt med i større prosjekt og avgjørelser både i ulike etater i kommunen, og i frivillig sektor. – Vi blir veldig rørt sier ordfører Jon Askeland. Det viser at den innsatsen vi har lagt ned over flere år fører frem. I Radøy kommune har vi prioritert å være en god bokommune og en god barne- og ungdomskommune. Sentrum i livet er der vi bor og lokalsamfunnet skal være en god plass å vokse opp. I Radøy har vi ikke latt oss stoppe av å være en liten kommune og denne prisen er en stor inspirasjon for oss videre, sa ordfører Jon Askeland i sin takketale.

Radøy kommune har visjonen «trygghet, trivsel og livskvalitet for alle». Det er noe som merkes i arbeidet  kommunen gjør for barn og unge og som nå har bidratt til at Radøy kommune er Årets barne- og ungdomskommune.

Mer informasjon

Radoy.kommune.no

Årets barne- og ungdomskommune

Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren sender hver vår en invitasjon til alle landets kommuner til nominering av Årets barne- og ungdomskommune. Ungdomsråd og andre innflytelsesorgan for barn og ungdom oppfordres også til å komme med forslag. En jury nedsatt av departementet står for utvelgelsen.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ønsker gjennom ordningen å stimulere flere kommuner til å utvikle god barne- og ungdomspolitikk. Kommunen må være god på samspill lokalt; mellom ulike etater og tjenester, og mellom offentlig og frivillig sektor. Kommunens arbeid for å gi barn og ungdom reell innflytelse er særskilt viktig.

Tidligere vinnere:

2013: Kongsberg

2012: Stavanger

2011: Kåfjord

2010: Trondheim

2009: Lørenskog

2008: Skien

2007: Kristiansand

2006: Vågå

2005: Ski

2004: Bjugn

2003: Eidskog

Bildetekst: Ungdomsrådet i Radøy kommune