Historisk arkiv

Undersøker kommunal sektors deltakelse i EU-programmer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Av Andreas Høglund, EU-delegasjonen

Mange norske kommuner og fylkeskommuner deltar i prosjekter finansiert av EU-programmer. Men ingen vet i hvor stor grad og hvor nyttig det er for dem å delta. En ny undersøkelse skal gi oversikt over dette.

Åse Erdal leder KS Brusselkontor og jobber tett med å følge opp undersøkelsen om kommuner og fylkeskommuners deltakelse i EU-prosjekter.
Åse Erdal leder KS Brusselkontor og jobber tett med å følge opp undersøkelsen om kommuner og fylkeskommuners deltakelse i EU-prosjekter. Foto: Andreas Høglund, EU-delegasjonen

KS - Kommunesektorens organisasjon - skal gjennom en undersøkelse utført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) kartlegge omfanget av norske kommuner og fylkeskommuner deltagelse i EU-programmer. Undersøkelsen startet etter påske og er i startfasen, men allerede nå kan man se noen trender.

–Det er stor variasjon i hvordan og i hvor stort omfang kommuner og fylkeskommuner deltar i EU-programmer. Mange ser EU-programmene som en mulighet for å styrke sin internasjonale profil og gjøre seg attraktive for arbeidstakere. Andre ser mulighet for å tilegne seg kompetanse som språk og innsikt i andre lands erfaringer, sier Åse Erdal som leder KS Brusselkontor.

Fylkeskommunene mest aktiv

Foreløpige tall viser at mellom 150-190 norske kommuner deltok i et eller flere EU-program i perioden 2007-2013. Tilsammen var kommunene og fylkeskommunene med i rundt 1000 prosjekter.

–Det ser ut til at fylkeskommunene er involvert i langt flere EU-programmer hver enn det kommunene er. Hvorfor er det slik? Hvilken motivasjon har de som søker? Hvordan kan vi bli bedre? Dette er spørsmål vi ønsker å få svar på, forteller Erdal.

Overaskende funn

Noen kommuner deltar i relativt mange EU-prosjekter. Blant disse er både store og små kommuner. KS håper å få svar på hvorfor noen små kommuner er såpass aktive, mens andre og større kommuner ikke er det.

EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020 og EUs program for utdanning, ungdom og idrett, Erasmus+ ser ut til å være de to mest populære blant norske kommuner og fylkeskommuner. Hvorfor kommunal sektor i Norge prioriterer disse i forhold til andre programmer, håper KS å få svar på når undersøkelsen er klar i november.