Historisk arkiv

EUs forhandlingsleder for brexit besøkte Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen var vert da EUs leder for brexitforhandlingene, Michel Barnier, besøkte Oslo 25. januar 2017. Barnier møtte også statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og finansminister Siv Jensen.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen  og EUs leder for brexitforhandlingene, Michel Barnier i  Oslo 25. januar 2017
EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen og EUs leder for brexitforhandlingene, Michel Barnier i Oslo 25. januar 2017. Foto: Ane H. Lunde, UD

Barnier understreket etter lunsjmøtet med statsminister Erna Solberg at han og hans team vil jobbe hånd i hånd med EØS og Norge i arbeidet framover.

Franskmannen har fått oppdraget med å lede utmeldingsforhandlingene mellom Storbritannia og EU. Forhandlingene starter når Storbritannia har utløst artikkel 50 i Traktaten om den Europeiske Union.

Møtene i Norge var en oppfølging av samtaler daværende EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker hadde med Michel Barnier i Brussel i november i fjor. Oslo var første hovedstad Barnier besøkte etter en turné til EUs medlemsland.

- Norge deltar ikke i utmeldingsforhandlingene mellom EU og Storbritannia. Vi er imidlertid enige med EU om å ha en tett dialog, ikke minst fordi et velfungerende EØS-samarbeid også er i EUs interesse. Dette ble bekreftet av Michel Barnier, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Norge ønsker muligheten til å bli inkludert i felles løsninger, både permanente og overgangsordninger, mellom EU og Storbritannia, på områder som berører det indre marked, men også utover dette, som på det utenriks- og sikerhetspolitiske feltet. Regjeringen har en tett dialog med EU om dette. 

- Norge har også en løpende politisk dialog med Storbritannia og vi står klare til å diskutere konkret vårt fremtidige samarbeid med britene så snart forholdene ligger til rette for det, sier Frank Bakke-Jensen.

Dette gjelder både innenfor de områdene som i dag dekkes gjennom EØS-avtalen samt Norges samarbeid med Storbritannia på andre områder, som på justisfeltet og i forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikken.

Michel Barnier er tidligere kommissær med ansvar for Det indre marked (2010-2014) og har bakgrunn som blant annet fransk minister og europaparlamentariker. Barnier ble utnevnt til EUs forhandlingsleder av kommisjonspresident Jean-Claude Juncker i juli 2016.

Mer informasjon:

Temasiden Norge og brexit