Historisk arkiv

Utvekslet erfaringer med biodrivstoff i luftfart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norske erfaringer med biodrivstoff i luftfarten var tema da Norges delegasjon til EU arrangerte webinar, fredag 10. september. Europakommisjonen presenterte også sitt "ReFuelEU Aviation"-initiativ.

Europakommisjonen lanserte sitt "ReFuelEU Aviation"-initiativ 14. juli, som en del av "Fit for 55"-pakken. Dette initiativet vil blant annet innføre et omsetningskrav for bærekraftig biodrivstoff i luftfarten i Europa.

I Norge har vi hatt et omsetningskrav siden januar 2020, som det første landet i verden. Kravet er at 0,5 prosent av alt drivstoff som selges til luftfart i Norge skal være avansert biodrivstoff.

Viktig erfaringsdeling

Hensikten med webinaret var å dele de norske erfaringene med et omsetningskrav i lys av det kravet som kommisjonen har foreslått.

Seniorrådgiver Martin Smedsrud Kristensen i Klima- og miljødepartementet fortalte om det norske kravet, hva det innebærer og hvordan det fungerer i praksis. Olav Mosvold Larsen, leder for Avinors program for karbonreduksjon, delte erfaringer med innkjøp og administrering av biodrivstoff på flyplassene. Arne Ljungmann, økonomisjef i Air BP Norge, fortalte om noen av de praktiske og kommersielle implikasjonene av omsetningskravet.

Blant deltakerne på webinaret var fagfolk fra berørte departementer i EUs medlemsland og medlemslandenes representasjoner til EU, samt folk fra luftfartsbransjen både i Norge og Europa. Webinaret avsluttet derfor med en god faglig spørsmålsrunde, hvor paneldeltakerne kunne svare på spørsmål.

"ReFuelEU Aviation"

Kommisjonen foreslår i "ReFuelEU Aviation"-initiativet at 2 prosent av drivstoffet i luftfarten skal være bærekraftig flydrivstoff fra 2025. Kravet skal gjelde for flyselskaper, flyplasser, og omsettere av flydrivstoff.

Grégoire Le Comte, rådgiver i kommisjonens generaldirektorat for transport, var til stede for å informere om kommisjonens forslag.

– Det er et sterkt behov i EU for å sette fart på avkarbonisering. Målet med dette initiativet er å skalere opp produksjon og opptak av SAF (bærekraftig flydrivstoff) i europeisk luftfart. Det er viktig å sikre at vi innfører et innblandingskrav, men at vi gjør dette med tanke på at luftfartssektoren er veldig grensekryssende og internasjonal, og svært utsatt for press fra konkurranse, sa Le Comte.

Den finske europaparlamentarikeren Elsi Katainen delte sine synspunkter på tematikken, og Maja Strnad Meško fra det slovenske formannskapet til EU viste til at forslaget nå behandles av EUs medlemsland og i Europaparlamentet. Forslaget har så langt mottatt gode reaksjoner blant EU-landene. Formannskapet håper at EU-landene kan enes om et felles syn dette halvåret.

Se opptak av webinaret

Du kan se opptak av webinaret på YouTube her.