Historisk arkiv

Foredragsholdere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

 

 

Kristin Clemet
Kristin Clemet er daglig leder i den liberale tankesmien Civita. Hun har en lang politisk karriere som bl.a. stortingsrepresentant, arbeids- og administrasjonsminister og utdannings- og forsknings- minister. Hun har også vært viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handels-høyskole (NHH).

 

Marte Gerhardsen
Marte Gerhardsen er daglig leder i Tankesmien Agenda. Hun har tidligere jobbet som divisjonsdirektør i DNB og generalsekretær  i hjelpeorganisasjonen CARE Norge. Før det var hun ni år i UD, både som diplomat ved ambassaden i Jakarta og som rådgiver i FN-avdelingen og miljøseksjonen. Hun er statsviter fra London School of Economics.

 

Anne-Kari Bratten
Anne Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Hun har bred erfaring og kompetanse knyttet til blant annet hvordan arbeidslivsrelaterte spørsmål og forhold påvirker bærekraftig velferdsordninger, produktivitet og samfunnsutvikling. Hun har tidligere innehatt en rekke ulike lederstillinger, og er utdannet ved Universitetet i Oslo og Norges Handelshøyskole.

 

Martin Sandbu
Martin Sandbu er økonomikommentator i Financial Times. Han har bl.a. vært forsker ved Wharton School (University of Pennsylvania) og ved Earth Institute (Columbia University). Han har utgitt en rekke artikler og bøker. Han har en Ph.D. i Political Economy and Government fra Harvard University, og er ellers utdannet fra University of Oxford.

 

Kjetil Storesletten
Kjetil Storesletten er professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo og medlem av hovedstyret i Norges Bank. Storesletten er bl.a. styreleder i Review of Economic Studies og er en Econometric Society Fellow. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har PhD i samfunnsøkonomi fra Carnegie Mellon University.