Historisk arkiv

Program

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

 

07:45 Registrering og frokost
08:15 Åpning ved statssekretær Paal Bjørnestad
08:25 Pensjon og arbeidsinsentiver - Hvor langt er vi kommet og hva gjenstår? Knut Røed, forsker, Frisch-senteret og Espen Moen, professor, Handelshøyskolen BI - Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet? Kari Østerud, direktør, Senter for seniorpolitikk - Spørsmål fra salen
 09:25 Omsorg og mulige løsningsstrategier - Utfordringer og muligheter i fremtidens omsorgstjenester.  Kåre Hagen, Høyskolen i Oslo og Akershus - Hverdagsrehabilitering Nils Erik Ness, leder, Norsk Ergoterapeutforbund - Ressursbruk i pleie og omsorg – hva forklarer forskjellene? Hege Gabrielsen, direktør, PwC - Spørsmål fra salen
 10.25 Oppsummering ved statssekretæren
10.30 Slutt