Historisk arkiv

Seminar: Utfordringer som følge av aldringen av befolkningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Det andre seminaret, som ble avholdt i mars 2016, tok for seg utfordringer som følge av aldringen av befolkningen.

En stadig økende andel eldre i befolkningen vil utfordre velferdsstaten slik vi i dag kjenner den. En nærliggende del av løsningen er at gjennomsnittlig pensjonsalder øker i takt med økende levealder. Sentrale spørsmål som ble belyst var:

  • Hvor sterkt virker insentivene til å jobbe lenger som nå ligger inne i pensjonsordningene i privat sektor?
  • Hva med pensjonssystemet i offentlig sektor?
  • Er arbeidsgiversiden interessert i flere eldre arbeidstakere?
  • Vil helsen være god nok til å kunne stå lenger i arbeid?

I tillegg ble det stilt spørsmålet om hva som skal til for å dempe veksten i omsorgsutgiftene og gi bedre kvalitet på omsorgen, herunder:

  • Hvordan kan bedre organisering og bedre ledelse bidra til bedre og mer effektive omsorgstjenester?
  • Kan økt bruk av omsorgsteknologi svare på utfordringene, og hva skal til for å utløse dette potensialet?
  • Hvordan kan vi få til gode og effektive løsninger for hverdagsrehabilitering?

Mer om seminaret:

- Program
- Presentasjon av innledere
Nett-TV 

Presentasjoner som ble holdt: