Historisk arkiv

Mer politi kommer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I en sak i Oppland Arbeiderblad 16. mars ønsker Ida Kokslien å få bruke politiutdanningen sin. Det får hun sjansen til. Det vil bli en historisk høy politibemanning i 2017.

Vi trenger mer politi. Regjeringen har i denne stortingsperioden prioritert politibudsjettet. Driftsbudsjettet til politiet er i perioden 2013 til 2017 blitt styrket med om lag 2,5 milliarder kroner. Det er blant annet bevilget over 500 millioner kr ekstra til politiet til gjennomføring av nærpolitireformen. Det har kommet om lag 1650 flere årsverk i perioden fra desember 2013 og frem til utgangen av 2016.

Denne våren vil det komme et nytt «hopp» i nyansettelser i politiet. Statsbudsjettet for 2017 inneholder «friske» penger til å øke driftsbudsjettene hos politidistriktene, og det er avsatt penger for å få nyutdannede politifolk ut i arbeid.

I tildelingsbrevet til Politidirektoratet er det presisert at direktoratet skal utarbeide en forpliktende plan slik at alle de som gikk ut av Politihøgskolen i 2016 som fortsatt står uten jobb, er tilsatt i etaten innen 1. juni i år, samt en plan for tilsetting av de studentene som går ut fra Politihøgskolen i år. Det vil derfor bli en historisk høy politibemanning i 2017.

Regjeringen har et nasjonalt mål om to politiansatte pr. 1000 innbygger innen 2020. Dette målet vil vi nå.