Historisk arkiv

Nordiske ministre står sammen mot terror

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Den siste tiden har terror rammet oftere og stadig nærmere. I dag er det viktigere enn noen gang at vi i Norden står sammen om å bekjempe voldelig ekstremisme, skriver justisministerne i de nordiske landene.

Innlegget er skrevet av Per-Willy Amundsen, justis- og beredskapsminister i Norge, Søren Pape Poulsen, justisminister i Danmark, Morgan Johansson, justisminister i Sverige, Antti Häkkänen, justisminister i Finland, Sigridur A. Andersen, justisminister på Island og Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Nordisk ministerråd.

En lang rekke europeiske byer har opplevd terror. Også de nordiske landene er blitt rammet av grusomme og meningsløse terrorangrep, seinest i Stockholm 7. april, hvor en person kjørte en lastebil inn i menneskemengden og drepte fem mennesker. Det er viktigere enn noensinne at vi i Norden står sammen mot terror. Vi må ta trusselen om radikalisering og ekstremisme på alvor. For å bekjempe terrorisme er det grunnleggende å forebygge utvikling av ekstrem radikalisering som gjør noen villige og i stand til å begå terrorhandlinger. Forebygging er avgjørende for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet. Det er etablert et nordisk nettverk på dette feltet. Formålet er blant annet å sikre effektiv informasjonsutveksling mellom de nordiske landene om forebygging av voldelig ekstremisme. En felles samarbeidsavtale mellom Norge, Danmark, Sverige og Finland ble signert i 2015.

Vi skal også tenke i nye baner og i et større perspektiv i arbeidet med å forebygge terror i Norden. Tidligere i år samlet borgermestre fra 12 nordiske byer seg sammen med fagpersoner og sivilsamfunn om lansering av nettverket «Nordic Safe Cities». Her har rundt 20 store nordiske byer gått sammen for å dele erfaringer og utvikle nye initiativ for å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme – og fremme trygghet og inkludering. Dette initiativet, som finansieres gjennom Nordisk Ministerråds rammeprogram for demokrati, inkludering og sikkerhet, er et bevis på det nordiske samholdet, som vi skal bygge videre på for å trygge våre samfunn.

I kampen mot terror skal vi også være realistiske. Det er nødvendig at politiet og sikkerhetstjenestene i de nordiske landene har redskapene de trenger i det arbeidet de gjør hver dag for å forebygge og forhindre terrorangrep. En viktig nøkkel for å bekjempe terror i Norden er samarbeid. Kort tid etter angrepet i Stockholm var nordiske myndigheter i full gang med koordinering. Politi og etterretningstjenestene våre var og er i konstant dialog. Vi samarbeider også om forskning på ekstremisme og terrorbekjempelse. I april i år arrangerte Göteborgs universitet den første nordiske forskningskonferansen om voldelig ekstremisme, der 166 forskere og fagpersoner deltok fra Danmark, Finland, Sverige og Norge.

På nordisk justisministermøte i Harstad tirsdag var felles innsats mot terror en av de viktige tingene vi diskutere. Vi har et solid samarbeid, og vi erkjenner at dagens trusler i enda høyere grad enn før må bygge på felles løsninger. Kampen mot terror utfordrer oss som samfunn. Vi må stå sterkt sammen, og aldri forsake demokrati, frihet og prinsippene rettsstaten bygger på. Terror kan forebygges og bekjempes, det må vi ikke slutte å tro på. Det må vi gjøre sammen.