Historisk arkiv

Leserinnlegg på trykk i flere aviser

Sjarkflåtens rolle i fremtiden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Høringen om sjarkflåtens rolle skaper debatt. Spørsmålet er ikke om en er for eller mot strukturering, men hva som tjener kystsamfunnene, fiskeindustrien og sjarkflåten selv best på sikt.

Sjarkflåten har en unik posisjon i norsk fiskerinæring. Reglene for vår minste fiskeflåte er blitt kompliserte og uoversiktlige. Spørsmålet om sjarkflåtens rolle i norsk fiskerinæring er et viktig spørsmål i arbeidet med kvotesystemet. Dette er bakgrunnen for at vi i vår ba om innspill til hvordan vi kan ivareta sjarkflåten.

 Høringsfristen gikk nettopp ut, og debatten som har pågått de siste månedene vitner om et bredt engasjement. 

 I høringsnotatet drøfter vi om sjarkflåten bør ha mulighet til å strukturere, slik de andre flåtegruppene har. Men vi ser også på hjemmelslengde, kvoteutnyttelse, sjarkflåtens rolle i kystsamfunnene og for fiskeindustri, geografisk tilhørighet, åpen gruppe og samfiskeordningen.

Samfiskeordningen ble innført som et sikkerhetstiltak. Vi ser at den over tid har utviklet seg til noe mye mer enn det. I 2017 ble om lag hver fjerde torsk levert av et samfiskefartøy. Mer enn 200 båter er passive samfiskefartøy. Et stort flertall av disse har ikke levert fangst og er kanskje heller ikke i stand til det på en god måte. Godt over 20 prosent av sjarkene er over 11 meter lange. Andelen har tredoblet seg på mindre enn 10 år. Utviklingen av antall sjarker som driftes alene har sunket år for år, og er i dag mer unntaket enn regelen.

Det er i lys av slike utviklingstrekk jeg mener det er viktig å se på valg av løsninger. Hva skjer om vi ikke gjør noe, og dagens utviklingstrekk fortsetter?

Jeg er opptatt at det å arbeide på en sjark ikke skal gå på akkord med trivsel, komfort, sikkerhet, eller arbeidsforhold generelt. Kvaliteten på fisken er også viktig. Sjarken må være rustet til å ta vare på fisken, og det må være gode forhold for oppbevaring ombord. Sjarkflåten skal drive et aktivt fiske på kystnære bestander, ikke bare torsk i sesongen. Dette er en premiss for at sjarkflåten fortsatt skal ha en viktig rolle i kystsamfunnene, både som arbeidsplass og som råstoffleverandør til lokalt forankret fiskeindustri. Dette betyr ikke nødvendigvis at strukturering av sjarkflåten er løsningen.

Jeg ser nå fram til å lese høringsinnspillene. Jeg vil lytte til alle innspill, forslag og vurderinger. Vi registrerer av debatten at noen allerede har konkludert med hvor vi lander. For meg handler dette ikke om en er for eller imot struktur for skarkflåten, men hvordan den samlede politikken for sjarkflåten vil virke over tid. Regjeringens forslag til løsning vil jeg legge frem for Stortinget.

For å sikre en bred prosess, med medvirkning fra alle med interesse for framtidens kvotesystem, inviterer jeg også til folkemøter i Svolvær og Ålesund den 13. og 14. juni.