Historisk arkiv

Ny nasjonal kontraterrorstrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har utviklet en ny nasjonal kontraterrorstrategi. Strategien, som skal forebygge og motvirke terror, gir en tydelig ramme for arbeidet med kontraterror de neste årene.

-I år er det 10 år siden terroren rammet oss 22. juli. Regjeringen har lagt stor vekt på arbeidet med beredskap gjennom disse årene, og vi har fulgt opp alle 22. juli-kommisjonens anbefalinger.Selv om vi har fulgt opp 22. juli-kommisjonens anbefalinger, kan arbeidet med å forebygge og håndtere terror aldri slutte. Vi må fortsette å vurdere nye behov og nye tiltak for å følge utviklingen. Regjeringen har derfor utviklet en ny nasjonal kontraterrorstrategi. Strategien, som skal forebygge og motvirke terror, gir en tydelig ramme for arbeidet med kontraterror de neste årene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Strategien peker særlig på fire prioriterte grep:

  • Vi vil gi PST og Etterretningstjenesten et lovverk som tetter gapene som har oppstått på grunn av teknologiutvikling, slik at de har det hjemmelsgrunnlaget de trenger for å møte trusselutviklingen
  • Vi skal gi mer informasjon til aktører som vurderes som potensielle terrormål, slik at de kan øke sin trusselforståelse og iverksette relevante sikringstiltak.
  • Vi skal styrke det lokale samarbeidet mot terrorhendelser, gjennom blant annet sikring av offentlige områder og et styrket samarbeid mellom nødetatene og kommuner og privat næringsliv i kontraterrorøvelser, samt under og etter et terrorangrep.
  • Vi skal forebygge terrorangrep gjennom en styrket reintegrering til samfunnet, enten det er snakk om å reintegrere personer som er radikaliserte og utgjør en trussel om fremtidige angrep, eller personer som allerede er terrordømt.

Les strategien her