Historisk arkiv

Konsentrasjon av avtaler gir bedre resultater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Antall land som mottar bistand fra Norge har blitt redusert med nesten en fjerdedel siden 2013.

Effektivisering av forvaltningen av norsk bistand pågår kontinuerlig. Siden 2013 har antall mottakerland av norsk bistand blitt redusert med nesten en fjerdedel, fra 113 til under 90. Unntatt fra denne konsentrasjonen er humanitær bistand, bevilgningen for sivilt samfunn og Norfund. Antall avtaler har i samme periode blitt redusert med en tredjedel, fra ca 7000 til 4200 bistandsavtaler. Sammen med den tematiske konsentrasjon bidrar dette til en mer effektiv oppfølging og administrasjon av bistanden.

Avtalereduksjon og konsentrasjon er avgjørende for å styrke forvaltningen, spare ressurser og øke resultatfokuset i bistanden. Mange små avtaler gjør det vanskelig å få til en tilfredsstillende oppfølging av det enkelte prosjekt.