Historisk arkiv

Sør-Sudan - fokusland for norsk utviklingssamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Verdens yngste stat Sør-Sudan ble erklært uavhengig fra Sudan i 2011 etter nærmere 50 år med borgerkrig mellom frigjøringsbevegelsen sør i landet og myndighetene i nord.

Sør-Sudan sto på randen av ny borgerkrig da kamper brøt ut i hovedstaden Juba den 8. juli 2016. Som ved utbruddet av borgerkrigen i desember 2013, var bakgrunnen for konflikten spenninger internt mellom ulike fraksjoner i overgangsregjeringen, og maktkampen mellom president Salva Kiir og første visepresident Riek Machar.

Kampene resulterte i at visepresidenten og hans opposisjonsstyrker ble drevet på flukt. 12. august vedtok FNs sikkerhetsråd å opprette en beskyttelsesstyrke på 4000 personell med et klart mandat om å demilitarisere Juba for å beskytte sivile og legge til rette for at partene kan returnere til Juba. Styrken kommer i tillegg til de 12.000 som allerede er i landet som en del av den fredsbevarende operasjonen (Unmiss).

Folket i Sør-Sudan er blitt vant med å leve under nød og elendighet etter 50 år med krig mot nord. Nå er det imidlertid landets egne ledere som står bak krigshandlingene og grove overgrep. Dette skaper en helt annen dynamikk enn da Khartoum var fienden. Konflikter brer seg over hele landet og forsøkene på å få militær kontroll mislykkes, hovedsakelig på grunn av dårlig infrastruktur og motsetninger mellom regioner og grupper.

Fredsavtalen fra august 2015, der partene blant annet forpliktet seg til våpenhvile, maktfordeling i overgangsregjeringen, og omfattende økonomiske og juridiske reformer, er ikke gjennomført. Sør-Sudan opplever en av verdens største humanitære kriser der om lag halvparten av landets befolkning på rundt tolv millioner er avhengige av matvarehjelp. 1,7 millioner er internt fordrevet og mer enn en million har flyktet til naboland.

Norge som støttespiller

Norge har vært og vil fremdeles være en viktig støttespiller for fred og stabilitet for sivilbefolkningen i Sør-Sudan. Regjeringen viderefører Norges langsiktige fredsinnsats ved å bidra til en mer inkluderende politisk prosess, et aktivt engasjement i Troikaen (sammen med USA og Storbritannia), samarbeidet med den regionale organisasjonen Igad og med AU, og deltakelsen i FN-operasjonen Unmiss. I tillegg støtter Norge flere lokale forsoningstiltak via sivilt samfunn.

Norsk bistand til Sør-Sudan var i 2015 på 480 millioner kroner. Støtte til iverksetting av fredsavtalen er en hovedprioritet. Landet er valgt ut som satsingsland for sårbare stater, og er fokusland for både utdanningssatsingen og kvinner, fred og sikkerhet (1325-arbeidet - etter FNs resolusjon i Skkerhetsrådet). Etter krisene i desember 2013 og juli 2016 er imidlertid bistanden dreid fra langsiktige programmer til å møte befolkningens umiddelbare behov. I 2016 blir 190 millioner kroner gitt til humanitære tiltak. I tillegg kommer blant annet støtte til utdanning og godt styresett.