Historisk arkiv

Nordisk samarbeid på utenriksstasjonene

Bangladesh: Tett nordisk samarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

I hovedstaden i Bangladesh, Dhaka, jobber tre av de nordiske ambassadene tett sammen fra samme lokaler. Det gir mer enn administrative fordeler.

Samlokalisering begrunnes ofte ut fra administrative fordeler. Det er ingen tvil om at felles resepsjon, sentralbord, kantine, møterom, tekniske tjenester og transport er kostnadseffektivt. Sammen er vi også bedre rustet til å for eksempel gjøre sikkerhetsvurderinger og samarbeide om nødvendige sikkerhetstiltak. Men samlokalisering fører også til et tettere nordisk samarbeid på faglige områder.

Nordiske ambassadører med godt samarbeid i Bangladesh – fra venstre: Mikael Hemniti Winther, Danmark, Sidsel Bleken, Norge og Sveriges Johan Frisell.
Nordiske ambassadører med godt samarbeid i Bangladesh – fra venstre: Mikael Hemniti Winther, Danmark, Sidsel Bleken, Norge og Sveriges Johan Frisell.

Ved inngangen av året identifiserte de tre nordiske ambassadene i Bangladesh sin hovedstad, Dhaka, konkrete områder for felles engasjement. Korrupsjon, kvinners rettigheter og seksuelle minoriteter står øverst lista over politisk prioriterte temaer. På næringslivssiden står blant annet styrket samarbeid med Nordic Chamber of Commerce and Industry på dagsorden. Danmarks, Sveriges og Norges ambassade har fordelt ansvaret for videreutvikling av dette arbeidet mellom seg. Først ute er Danmark som i år har ansvar for koordinering av felles nordisk markering av kvinnedagen 8. mars.

De nordiske landene deler mange av de samme verdiene, og har mange av de samme prioriteringene for sin tilstedeværelse i Bangladesh. For eksempel følges situasjonen for rohingyaene tett av de tre nordiske landene. I januar deltok de på en felles reise til Cox Bazar, området der flyktningene holder til. De nordiske landene har også stor nytte av å samarbeide om deltakelse i møter og seminarer. Ofte kan en ambassade representere alle tre, og dele informasjon i etterkant.

- Norge er den minste av de tre ambassadene. Både vi utsendte og lokalansatte har derfor stor nytte av faglig dialog med kollegaer på de andre nordiske ambassadene, sier Norges ambassadør til Dhaka, Sidsel Bleken.

Næringsfremme er et annet sentralt samarbeidsområde for Danmark, Sverige og Norge. Samtidig som nordiske selskaper til tider er konkurrenter i det lokale markedet.

- Vår tre lands ambassader ønsker å bidra til blant annet bedre rammebetingelser for investeringer, fremme miljøvennlige løsninger for næringslivet, sikre trygge arbeidsforhold og rett til medvirkning for ansatte, sier Bleken.

De nordiske landene var blant de første vestlige land som anerkjente Bangladesh i 1972. 4. februar i år ble 45-årsdagen markert, blant annet med en felles nordisk kronikk i The Daily Star.

Se flere eksempler på nordisk samarbeid på den norske ambassaden i Bangladesh sin Facebook-side.

***

Denne saken er en del av serien «Nordisk samarbeid på utestasjonene» som viser eksempler på praktisk nordisk samarbeid på våre ambassader og konsulater, i forbindelse med Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2017.