Historisk arkiv

Nordisk samarbeid på utenriksstasjonene

Norden i Sør-Afrika

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Samarbeidet mellom de nordiske landene i Sør-Afrika har en lang historie. Norden var blant de aller fremste støttespillerne for den sørafrikanske frigjøringsbevegelsen i kampen mot det rasistiske apartheidregimet.

De nordiske landene samarbeider med Sør-Afrika på områder som kvinner og likestilling, kultur, næringsliv og fred og forsoning.

Fred og forsoning

Norge har de siste årene utviklet et nært samarbeid med Sør-Afrika innen fred og forsoning, og benytter her sin rolle til å invitere de andre nordiske landene inn i den delen av samarbeidet som omfatter opplæring av kvinner i mekling og erfaringsutveksling. Årsaken til at kvinner står sentralt i dette arbeidet er den viktige lærdommen fra fredsprossene Norge har vært engasjert i.

Sjansene er større for varig fred om kvinner trekkes tidlig inn i arbeidet for å finne løsninger på ødeleggende konflikter. Norge har bidratt til deltakelse fra det nordiske kvinnemeklernettverket i Sør-Afrika, og vice versa. Senest i mars 2017 deltok tre representanter fra det nordiske nettverket i et opplæringsprogram for kvinner fra 16 afrikanske land i regi av det sørafrikanske utenriksdepartementet med finansiell støtte fra den norske ambassaden i landet.

Programmet har også bidratt til å sette kvinnelige meklere på den internasjonale dagsorden. Et nettverk av afrikanske kvinnelige meklere tok form som følge av programmet, og ble inspirasjonskilde til et lignende nordisk nettverk lansert i Oslo november 2015. Siden det nordiske kvinnemeklernettverket ble lansert, har kvinner fra Norge, Sverige og Finland med erfaring fra fredsprosesser delt sine erfaringer med kvinnenettverket, og de er blitt invitert inn som foredragsholdere i opplæringsprogrammet i Sør-Afrika.

Nettverksideen er også blitt plukket opp av Den afrikanske union (AU) som lanserte sitt eget kvinnemeklernettverk i 2016. Det er nå gode utsikter til at kvinner i langt større utstrekning trekkes inn i fremtidige meklingsprosesser gjennom FN, AU, SADC og Igad og andre organisasjoner som engasjerer seg i fred og konfliktløsning.

Næringslivsfremme

De nordiske landene planlegger en felles Nordic Energy Week i Sør-Afrika. Arrangementet er det første i sitt slag og er lagt til Pretoria 12.-15. september 2017. Målet er å styrke fotfestet til nordiske energiselskaper i Sør-Afrika, og flere norske selskaper har allerede meldt sin interesse. Nordiske land har lenge vært engasjert i Sør-Afrika, og gjennom ekspertseminarer vil de nordiske landene synliggjøre og markedsføre nordiske løsninger innen fornybar energi og gass.

Andre aktuelle temaer er energiregulering og reform, innovative energiløsninger og finansieringsmekanismer for fornybar energi. Dette arrangementet er en del av prosjektet om næringslivets samfunnsansvar som de nordiske ambassadene i Pretoria satte i gang i 2016.

Kvinner og likestilling

De nordiske ambassadene organiserte i 2016 en kampanje om kvinner og likestilling, med mannsrollen som hovedtema. Dette temaet er godt innarbeidet i Norden, men mangler i den sørafrikanske likestillingsdebatten. Hver av ambassadene hadde planlagt egne aktiviteter gjennom året med søkelys på blant annet bekjempelse av vold mot kvinner, opplæring av sørafrikanske kvinner i konfliktløsning, samarbeid mellom sørafrikansk og nordisk kvinnemeklernettverk samt formidling av kvinners situasjon gjennom en fotokonkurranse.

Kampanjen kulminerte med et stort seminar på slutten av året hvor flere mannlige sørafrikanske offentlige personligheter, og en nordisk hjemmeværende far, sammen diskuterte fars- og mannsrollen i både det sørafrikanske og i de nordiske samfunnene.

Kultur og film

I 2016 arrangerte de nordiske ambassadene for første gang en felles nordisk filmfestival i Johannesburg. Flere av filmene ble svært godt besøkt. Også i 2017 blir det nordisk filmfestival.

***

Denne saken er en del av serien «Nordisk samarbeid på utestasjonene» som viser eksempler på praktisk nordisk samarbeid på våre ambassader og konsulater, i forbindelse med Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2017.