Historisk arkiv

Nordisk samarbeid på utenriksstasjonene

Nordisk samarbeid i Hellas

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Migrasjon er et krevende politikkområde der det er vanskelig å skaffe seg en fullstendig oversikt. De nordiske ambassadene i Aten møter utfordringen med tettere samarbeid, koordinering og mer informasjons- og erfaringsdeling, sier Norges ambassadør til Hellas, Jørn Gjelstad.

Denne våren skal de nordiske ambassadene blant annet dra på et felles feltbesøk til de greske øyene som er sterkest påvirket av migrasjon.

De nordiske ambassadene planlegger et felles feltbesøk til de greske øyene som er sterkest påvirket av migrasjon denne våren. Her fra et tidligere nordisk besøk til Idomeni – flyktningeleiren på grensa mellom Hellas og Makedonia. Foto: Ambassaden i Aten
De nordiske ambassadene planlegger et felles feltbesøk til de greske øyene som er sterkest påvirket av migrasjon denne våren. Her fra et tidligere nordisk besøk til Idomeni – flyktningeleiren på grensa mellom Hellas og Makedonia. Foto: Ambassaden i Aten

- Et av hovedpoengene med besøket vil være å se på forholdet mellom ulike migrantgrupper, forholdet mellom lokalbefolkningen og migranter samt arbeidsforholdenefor utsendt nordisk personell, sier ambassadør Gjelstad.

For å bidra til håndteringen av den krevende situasjonen på øyene stiller nordiske migrasjonsmyndigheter asyleksperter til rådighet for Hellas. Dette gjøres gjennom European Asylum Support Office (EASO). Disse ekspertene har både saksbehandlings- og logistikkoppgaver, og møter ofte en utfordrende arbeidssituasjon. De øyene som i første omgang vil bli prioritert er Samos, Lesbos, Chios og Leros. Slike koordinerte feltbesøk vil effektivisere migrasjonsarbeidet på ambassadene.

Samarbeid for nordiske borgere

Nordisk samarbeid har gode vilkår i Hellas. Mange besøkende fra Norden til Hellas gjør konsulærfeltet til et annet område der tett samarbeid og koordinering er naturlig. Totalt besøker nærmere 400.000 nordmenn landet hvert år. Det er særlig i perioden fra april til oktober at behovet for konsulær assistanse fra de nordiske ambassadene og konsulatene er størst.

- Det nordiske samarbeidet på dette feltet kan omfatte kontakter inn mot relevante greske myndigheter, gjennomføring av felles besøk til gresk politi så vel som kvinnesentre i Aten eller arrangering av felles seminarer om sentrale fagspørsmål, sier Gjelstad.

Den nordiske koordineringen omfatter også et styrket samarbeide innen beredskap- og krisehåndteringsfeltet, som gir en betydelig synergiuttelling. De nordiske landene deler blant annet på å arrangere praktiske krisetreningsseminarer hvert år.

Deling av informasjon fra møter

I tillegg er de nordiske landene enige om å etablere en arbeidsfordeling om møtevirksomhet innen andre sentrale politikkområder.

- Gitt begrensninger i stabsoppsettet på ambassadene for samtlige nordiske land vil ønsket møtevirksomhet innebære et aktivitetsnivå som langt overstiger hva den enkelte ambassade kan makte alene. Derfor er det hensiktsmessig å dele og koordinere møtevirksomheten inn mot viktige områder som gresk reform- og gjeldshåndtering, den generelle økonomiske utviklingen, EU og regionalpolitiske eller innenrikspolitiske forhold, sier ambassadør Gjelstad.

***

Denne saken er en del av serien «Nordisk samarbeid på utestasjonene» som viser eksempler på praktisk nordisk samarbeid på våre ambassader og konsulater, i forbindelse med Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2017.