Historisk arkiv

Nordisk samarbeid på utenriksstasjonene

Nordisk samarbeid i Silicon Valley

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nordic Innovation House har i løpet av to år etablert seg som et sterkt merkenavn i Silicon Valley. Hit kommer entreprenører, investorer, næringsledere og politikere fra alle de nordiske landene.

Nordic House fører til et tettere samarbeid, et større nettverk, og mulighet for at de nordiske landene kan vokse seg sterkere sammen i denne viktige regionen i USA.

Den nordiske delegasjonen i diskusjon på UC Berkeley. Foto: GK San Francisco
Den nordiske delegasjonen i diskusjon på UC Berkeley. Foto: GK San Francisco

I San Francisco og Silicon Valley har det lenge vært et sterkt og tett samarbeid mellom de nordiske landene, særlig innenfor næringsfremme og innovasjon, men også på utdanning, forskning og klima. De nordiske konsulatene har bidratt til samarbeidet gjennom seminarer, paneldiskusjoner og nye bransjespesifikke initiativer.

Den nordiske modellen

Tidligere i år arrangerte det norske generalkonsulatet i San Francisco et heldagsseminar på University of California, Berkeley for de nordiske honorære konsulene, og representanter for de nordiske statlige, og ikke-statlige, organisasjonene i San Francisco og Silicon Valley. Den nordiske modellen sto på agendaen.

Forskning fra UC Berkeley viser at åpenhet, transparens og samfunnsansvar er viktige faktorer som kjennetegner nordiske samfunn og næringslivskultur. Dette legger videre et grunnlag for tillit og forutsigbarhet som er sentrale faktorer for kompetansebygging og utvikling av bærekraftig innovasjon.

Sammen med UC Berkeley planlegges det nå å utvikle et Nordic Sustainable Innovation Center, og etablering av et nordisk studieprogram som vil omhandle mer enn språk og kultur.

Et nytt nordisk samarbeid innenfor "cleantech"

De nordiske landene anerkjennes for innovative klimaløsninger og bærekraftig utvikling. På grunn av nært samarbeid mellom industri, akademia og myndigheter blomstrer den nordiske sektoren for ren teknologi (cleantech), og legger samtidig et godt grunnlag for internasjonalt samarbeid og vekst. Det nye initiativet har som mål å fremme og styrke nordiske «cleantech-løsninger» i Silicon Valley, og bygge en bransjespesifikk plattform hvor innovasjon, nettverk og vekst står i sentrum. Fra norsk side deltar både generalkonsulatet, Innovasjon Norge og næringslivsaktører i dette initiativet.

***

Denne saken er en del av serien «Nordisk samarbeid på utestasjonene» som viser eksempler på praktisk nordisk samarbeid på våre ambassader og konsulater, i forbindelse med Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2017.