Historisk arkiv

Norge søker plass i FNs sikkerhetsråd i 2021-2022

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Mange av dagens utfordringer kan bare løses i samarbeid med andre land. FN er selve fundamentet for internasjonalt samarbeid. Norge har vært en sterk støttespiller, både økonomisk og politisk, for FNs arbeid for fred, utvikling og menneskerettigheter, helt siden FN ble etablert etter 2. verdenskrig.

FNs sikkerhetsråd er det eneste organet med ansvar for internasjonal fred og sikkerhet som har mandat til å fatte folkerettslige bindende vedtak. For et land som Norge, med et stort internasjonalt engasjement, er det naturlig å søke å ta vår del av ansvaret. Dette er ledd i en langsiktig politikk for å fremme internasjonal fred og konfliktløsning.

Som et lite land med en åpen økonomi har Norge en grunnleggende interesse i å støtte opp under FN og internasjonalt samarbeid, folkeretten og en regelbasert verdensorden basert på FN-pakten.  

Norge har vært medlem av Sikkerhetsrådet fire ganger tidligere, forrige gang i 2001-2002. 

Norge lanserer nå kampanjen for et sete i Sikkerhetsrådet i perioden 2021-2022.