Historisk arkiv

God start på 2016 for Tisa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

I slutten av 2015 var det et tydelig taktskifte og 2016 har fulgt den positive utviklingen og startet med et godt forhandlingstempo.

Årets første Tisa-forhandlingsrunde (Trade in Services Agreement) fant sted 31. januar- 5. februar under USAs ledelse. Det var generelt en god fremgang i forhandlingene. Runden fokuserte på finansielle tjenester, personbevegelser, åpenhetsbestemmelser, telekomtjenester, lokaliseringsbestemmelser og e-handel, i tillegg til forhandlinger om markedsadgang. I tillegg var det samtaler om andre forhandlingstekster på områder som transport, skipsfart og energirelaterte tjenester.

En sentral del av Tisa er forhandlingene om markedsadgang hvor hvert lands bindingsliste, som i General Agreement on Trade in Service (Gats), vil gjelde for alle Tisa-parter. Alle forhandlingsparter har levert tilbud, og det er nå enighet om å legge frem reviderte tilbud innen første uken i mai.

Flere Tisa-ministre møttes i Davos i januar og de sendte et klart signal om at det er ønskelig å arbeide for å komme så langt som mulig i 2016. Forhandlerne tok det politiske budskapet på alvor og vedtok en ambisiøs arbeidsplan for 2016. Det tas bl.a. sikte på å oppnå enighet om en rekke tekster allerede til sommeren.

Neste forhandlingsrunde er fra 10.-15. april og vil bli ledet av Australia.