Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

WTO. Status

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Fem måneder før WTOs ministermøte i Nairobi der Doha-runden etter planen skal sluttføres, er det fortsatt ikke mulig å se konturene av en avtale. Utenriksministeren deltok på mini-ministermøtet om WTO i Paris i slutten av mai, og uttrykte i etterkant bekymring for situasjonen.

Etter at forhandlingssporet i WTO sommeren og høsten 2014 var i krise, lyktes man i november likevel med å fatte beslutninger om gjennomføring av avtalen om handelsfasilitering (TF) samt nødvendige kompromisser med hensyn til matvaresikkerhet og tidsfrist for å utarbeide arbeidsprogrammet for avslutning av Doha-runden. Fra WTOs mini–ministermøte i Davos i januar ble det gitt et oppdrag til forhandlerne om innen juli å utarbeide et balansert arbeidsprogram som er gjennomførbart til ministerrådsmøtet i Nairobi i desember 2015. Det var enighet på mini-ministermøtet at ambisjonsnivået skulle senkes for å gjøre det mulig å komme i mål.

Våren 2015 har det foregått drøftelser om substans på en rekke områder. Konsultasjonene pågår i små og store grupper, men arbeidet har ikke kommet langt nok til at en per i dag nærmer seg enighet om det planlagte arbeidsprogrammet før juli-fristen. Det er et vedvarende problem at noen land insisterer på avklaringer på landbruk før de er villige til å drøfte både industriprodukter, tjenester og regelverk. 

Manglende tillit mellom aktørene og fravær av enighet om ambisjonsnivå, er blant hovedutfordringene vi står overfor. Fra norsk side er det fortsatt ønskelig med et noe høyere ambisjonsnivå enn det vi ser konturene av, samtidig som også vi erkjenner at ethvert ambisjonsnivå vil være mye mindre enn vi har arbeidet for i årevis.

Målsetningen for høsten vil være å fortsette substansdiskusjoner frem mot Nairobi. Det er viktig at utfallet blir tilstrekkelig til at det kan utgjøre et resultat som kan aksepteres av alle som en avslutning av Doharunden. Siste nytt om ministermøtet finner du på WTOs nettside.

 

Til toppen