Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Endringer i regelverket for eksport til Nord-Korea

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Forskrift av 15. desember 2006 nr. 1405 om sanksjoner og restriktive tiltak mot Nord-Korea er revidert med virkning fra 9. mai 2017.

Nord-Koreas prøvesprengninger og missiltester er i strid med Sikkerhetsrådets resolusjoner og utgjør en trussel mot fred og stabilitet regionalt og globalt. Norge støtter opp om FNs sanksjoner og har i tillegg gjennomført EUs restriktive tiltak mot Nord-Korea.

Med forskriftsendringen innføres bl.a. forbud mot investeringer i Nord-Korea i konvensjonell våpenrelatert industri, metallurgi, metallbearbeiding og romfart. Videre forbys salg av særskilte tjenester (datamaskinrelaterte tjenester og tjenester relatert til gruvedrift, kjemisk industri og raffineringsindustri) til personer og enheter i Nord-Korea.

Det gjøres enkelte unntak blant annet for utviklingsformål rettet direkte mot sivilbefolkningens behov eller for å fremme kjernefysisk nedrustning. I tillegg legges det til et nytt vedlegg VIII, som spesifiserer hvilke nye tjenester i tilknytning til gruvedrift, produksjon innenfor kjemisk industri og raffinering samt datatjenester, som er forbudt. Vedlegg Ig oppdateres i tråd med EUs vedtak (2016/1813) for å inkludere tollkoder.

Den reviderte forskriften er tilgjengelig her.

For spørsmål om forskriftsendringene eller handel med Nord-Korea, vennligst kontakt Utenriksdepartementet v/Seksjon for eksportkontroll via via E-lisens.

Til toppen