Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Taktskifte i Tisa-forhandlingene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Årets siste Tisa-forhandlingsrunde fant sted 29. november- 4. desember under EUs ledelse. Runden fokuserte på finansielle tjenester, personbevegelser, åpenhetsbestemmelser og god forvaltningsskikk i tillegg til markedsadgangs-forhandlinger.

Ambisjonen var å komme til enighet om tekster på områdene og det ble satt opp ekstra møter for å sikre at en kom så langt som mulig under runden. Selv om det ikke lyktes å komme i mål, var det betydelig fremgang som ble oppnådd og forhandlingene på åpenhet er nesten sluttført. Fra norsk side var man fornøyd med progresjonen og de norske prioriteringene har så langt blitt godt ivaretatt.

Det var også satt av en del tid til bilaterale markedsadgangsforhandlinger og alle forhandlingsparter har nå levert åpningstilbud. I tillegg til de fastsatte temaene ble det også gitt en presentasjon av det amerikanske forslaget på statseide bedrifter.

Det er lagt opp til en ambisiøs tidsplan for det videre arbeidet frem til høsten 2016 for å sikre god progresjon i forhandlingene. Det forventes at det vil settes av god tid til markedsadgangsforhandlinger også i de kommende rundene.

Neste forhandlingsrunde vil finne sted første uken i februar.