Historisk arkiv

Vedlegg til rundskriv Q-15/08

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Om veiledende inntektsgrense for bidragsevne fra 1. juli 2022.

Skatteklasse 1

Voksne i husstanden

Antall egne barn i egen husstand

Inntektsgrense for bidragsevne*

Ja

Flere voksne

0

214 500

Ja

Flere voksne

1

281 100

Ja

Flere voksne

2

351 100

Ja

Flere voksne

3

421 100

Ja

Flere voksne

4

491 200

 

 

 

 

Ja

Eneste voksne

0

312 700

 

 

 

 

Ja

Eneste voksne

1

382 700

Ja

Eneste voksne

2

452 800

Ja

Eneste voksne

3

522 800

Ja

Eneste voksne

4

592 800

* Nedre grense for inntektsevne. Inntekt lik eller mindre enn oppgitt beløp gir 0 i bidragsevne.

Inntektsgrensene oppdateres per 1. juli hvert år.