Historisk arkiv

Direktoratet for e-helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Direktoratet for e-helse var et fagdirektorat på e-helseområdet i helse- og omsorgssektoren. Direktoratet hadde nasjonal myndighet og premissgiverrolle på e-helseområdet og ble opprettet for å være en pådriver i utviklingen av digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren.

Direktoratet for e-helse ble slått sammen med Helsedirektoratet 1.1.24.

Som myndighet hadde Direktoratet for e-helse ansvar for å ivareta en forutsigbar IKT-utvikling gjennom strategisk styring og nasjonal samordning i hele helse- og omsorgssektoren. I myndighetsrollen lå ansvar for styring, gjennomføring og forvaltning av nasjonale løsninger på e-helseområdet. Direktoratet for e-helse hadde ansvaret for forvaltning og utvikling av helsefaglig kodeverk, terminologi og IKT-standarder. 

Nettside: https://ehelse.no/