Taler og innlegg av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe