Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp)

Oddmund Løkensgard Hoel er statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren.

Tiltrådte: 22.10.2021
Født: 1968

2019-

Professor i historie, Høgskulen på Vestlandet

2017-2019

Fyrsteamanuensis i historie, Høgskulen på Vestlandet

2009-2017

Fyrsteamanuensis i historie, Høgskulen i Sogn og Fjordane

2007-2009

Høgskulelektor i historie, Høgskulen i Sogn og Fjordane