Statssekretær Sigrid Hagerup Melhuus (Ap)

Bilde av Sigrid Hagerup Melhuus (Ap) som er vikar som statssekretær i Klima- og miljødepartementet fra 10. januar til 31. august 2022.

Født: 1983
Tiltrådte: 10.01.2022
Fratrådte: 23.09.2022

Sigrid Hagerup Melhuus (Ap) er vikar som statssekretær i Klima- og miljødepartementet fra og med 10. januar 2022 til og med 23. september 2022.

Jeg har permisjon fra stillingen som rådgiver for finansfraksjonen til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, der jeg har jobbet med statsbudsjett og klimabudsjett, økonomisk politikk og klimapolitikk.

Jeg har tidligere blant annet jobbet i Tankesmien Agenda med grønn næringspolitikk, omstilling og den norske arbeidslivsmodellen, og rettferdig klimapolitikk.

Jeg har en mastergrad i spenningsfeltet mellom økonomi og statsvitenskap fra London School of Economics

Arbeidserfaring

 • Fra 2020 har jeg vært rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
 • Fra 2019 til 2020 jobbet jeg i Tankesmien Agenda.
 • I 2018 og 2019 jobbet jeg i Kongsberg Gruppen. 
 • Fra 2016 til 2018 jobbet jeg i Tankesmien Agenda.
 • Fra 2011 til 2016 jobbet jeg i First House.
 • Fra 2009 til 2011 jobbet jeg i Econ Pöyry.
 • I 2007 og 2008 jobbet jeg ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. 
 • Jeg har også jobbet som sensor ved Universitetet i Oslo innen statistikk og forskningsmetode.

Utdannelse

 • Doktorgradskurs i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2012.
 • Mastergrad i økonomi/statsvitenskap ved London School of Economics i 2008 og 2009. 
 • Kurs i statistikk og forskningsmetode ved Universitetet i Oslo i 2008.
 • Bachelorgrad i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen med tilleggskurs fra BI fra 2002 til 2007.