Historisk arkiv

Landbruks- og matministeren til Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Sted: Stortinget

Landbruks- og matminister Sandra Borch er på Stortinget under behandlingen av Representantforslag om forbud mot innførsel og omsetning av pels i næringsøyemed. Dokument 8:35 S (2022-2023), Innst. 205 S (2022-2023) .