Historisk arkiv

Statssekretær Vidar Ulriksen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Statssekretær Vidar Ulriksen (Ap)

Portrettbiled Vidar Ulriksen

Tiltrådte: 14.10.2021
Fratrådte: 24.11.2023

Statssekretær for fiskeri- og havministeren.