Historisk arkiv

Olje- og energiministeren er i Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgjevar: Olje- og energidepartementet

Sted: Stortinget

Olje- og energiministeren deltek i den ordinære spørjetimen i Stortinget.

Pressekontakt: Politisk rådgivar Arild Theimann, telefon 932 27 837, e-post arild.theimann@oed.dep.no