Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Jemen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Erlend Wiborg (Frp) om statsråden kan garantere at norske myndigheter ikke aktivt vil bistå en terrorsiktet norsk borger som oppholder seg i Jemen med å komme seg til Norge.

Skriftlig spørsmål nr. 2837 (2021-2022).
Datert 07.09.2022

Fra representanten Erlend Wiborg (Frp) til utenriksministeren:
Kan statsråden garantere at norske myndigheter ikke aktivt vil bistå en terrorsiktet norsk borger som oppholder seg i Jemen med å komme seg til Norge?

Utenriksministerens svar:
Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk borger skal befinne seg i et fengsel i Jemen, men har ikke ytt konsulær bistand i saken. Konsulær bistand tilbys på individuelt grunnlag og etter forespørsel fra den personen saken gjelder. Det gjøres individuelle vurderinger i hver enkelt sak. All konsulær bistand er frivillig. Norske myndigheter har på grunn av sikkerhetssituasjonen i Jemen ytterst begrensede muligheter til å tilby konsulær bistand i landet.

Det er offentlig kjent at den norske borgeren representantens spørsmål gjelder, er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon og at vedkommende er etterlyst internasjonalt av norske politimyndigheter. Spørsmål om etterlysninger, eventuelle utleveringsbegjæringer og retur til Norge som følge av internasjonalt politisamarbeid faller utenfor mitt konstitusjonelle ansvarsområde.