Historisk arkiv

Svar på spørsmål om hjemhenting av norske borgere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Erlend Wiborg (Frp) om norske myndigheter for tiden arbeider med å bistå eller hente personer til Norge som har tilsluttet seg IS eller andre terroristorganisasjoner.

Skriftlig spørsmål nr. 1490 (2022-2023).
Datert 24.02.2023

Fra representanten Erlend Wiborg (Frp) til utenriksministeren:
Arbeider norske myndigheter for tiden eller nylig med å bistå eller hente personer som har tilsluttet seg IS eller andre terroristorganisasjoner til Norge og hva er status i disse sakene?

Utenriksministerens svar:
Jeg viser til mine svar på spørsmålene 1104 (2022-2023) og 2837 (2021-2022).

Alle norske statsborgere i utlandet kan be om konsulær bistand fra utenrikstjenesten.

Konsulær bistand gis på individuelt grunnlag og etter individuelle vurderinger i hver enkelt sak. Det er frivillig både å be om, og å ta imot eventuelle tilbud om konsulær bistand.

Dersom det skulle bli aktuelt å bistå noen av de norske borgerne som befinner seg i særlig risikoutsatte områder med å reise til Norge vil jeg av hensyn til sikkerheten til utenrikstjenestens personell og de involverte ikke kommentere dette offentlig.