Historisk arkiv

Svar på spørsmål om signaleffekten av Talibans besøk i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Per-Willy Amundsen (Frp) om utenriksministeren kan gi en vurdering av signaleffekten internasjonalt av at terrorsiktede personer får fritt leide til Norge, og om norske myndigheter gjorde en bakgrunnssjekk av de 15 mennene Taliban sendte til Norge.

Skriftlig spørsmål nr. 1009 (2022-2023).
Datert 23.01.2022

Fra representanten Per-Willy Amundsen (Frp):
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Kan utenriksministeren gi en vurdering av signaleffekten internasjonalt av at terrorsiktede personer får fritt leide til Norge, og gjorde norske myndigheter en bakgrunnssjekk av de 15 mennene Taliban sendte til Norge?

Utenriksministerens svar:
Spørsmålet er viktig og reiser et tema som var del av avgjørelsesgrunnlaget for besøket.

Jeg ønsker først å avklare en mulig misforståelse. Ingen av personene som besøkte Oslo er ettersøkt for terrorvirksomhet internasjonalt. Av de personene er bare delegasjonens leder Amir Khan Muttaqi sanksjonert av FN, men han er unntatt reiserestriksjoner for å kunne delta i møter relatert til fred og stabilitet. Det ble senest vedtatt i sanksjonskomiteen i FNs sikkerhetsråd 22. desember 2021. Haqqani-nettverket er for øvrig listeført som enhet, men Anas Haqqani er ikke underlagt individuelle reiserestriksjoner. Dette var del av bakgrunnssjekken som ble gjort av de 15 delegatene. At FNs sikkerhetsråd har gjort unntaket for delegasjonens leder viser betydningen det internasjonale samfunn tillegger at slike møter og samtaler finner sted.

Det er en risiko for at Taliban vil forsøke å bruke besøket i propagandaøyemed. Men et samlet internasjonalt samfunn har en felles holdning om at det er for tidlig med noen form for anerkjennelse av den midlertidige Taliban-regjeringen i Afghanistan. Vi må se et styresett i Afghanistan som er mer inkluderende, både etnisk og politisk. Taliban må vise at de vil respektere Afghanistans menneskerettighetsforpliktelser, inkludert jenter og kvinners rett til utdanning og arbeid på like vilkår. I tillegg må Taliban vise troverdige skritt for å hindre at Afghanistan igjen blir utgangspunkt for internasjonal terrorisme.

Møtene har vært drøftet med Norges nærstående land og allierte. Disse ønsket slike møter, og vi står samlet om at dette hverken er, eller innebærer skritt i retning av, anerkjennelse. At besøket ikke impliserer anerkjennelse har vi fra Norges side understreket både overfor Taliban, allierte og i utadrettet kommunikasjon.