Historisk arkiv

Statsnavn og hovedsteder - F

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven F.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse
  • Når de diplomatiske forbindelsene med Norge ble opprettet.

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

FIJI

FJ/FJI

Offisielt navn norsk:

Republikken Fiji

 

Kortnavn engelsk:

Fiji

 

Offisielt navn engelsk:

Republic of Fiji

 

Kortnavn fransk:

Fidji (les) (F)

 

Offisielt navn fransk:

La République des Fidji

 

Hovedstad norsk:

Suva

 

Hovedstad engelsk:

Suva

 

Hovedstad fransk:

Suva

 

Nasjonaldag:

10. oktober

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: fijianer/fijian(ar) – fijiansk

 
 

engelsk: Fijian

 
 

fransk: des Fidji

 Kortnavn norsk:

FILIPPINENE/FILIPPINANE

PH/PHL

Offisielt navn norsk:

Republikken Filippinene/Filippinane

 

Kortnavn engelsk:

Philippines (the)

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of the Philippines

 

Kortnavn fransk:

Philippines (les) (F)

 

Offisielt navn fransk:

la République des Philippines

 

Hovedstad norsk:

Manila

 

Hovedstad engelsk:

Manila

 

Hovedstad fransk:

Manille

 

Nasjonaldag:

12. juni

 

Dipl. forb. m. Norge

02.03.1948

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: filippiner/filippinar - filippinsk

 
 

engelsk: a Filipino – Philippine

 
 

fransk: Philippin,e – philippin,e

 Kortnavn norsk:

FINLAND

FI/FIN

Offisielt navn norsk:

Republikken Finland

 

Kortnavn engelsk:

Finland

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Finland

 

Kortnavn fransk:

Finlande (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Finlande

 

Hovedstad norsk:

Helsingfors (Helsinki)

 

Hovedstad engelsk:

Helsinki

 

Hovedstad fransk:

Helsinki

 

Nasjonaldag:

6. desember

 

Dipl. forb. m. Norge

24.5.1918

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: finlender, finlending, finne/finlendar, finlending, finne - finsk/finlandsk

 
 

engelsk: a Finn – Finnish

 
 

fransk: Finlandais,e – finlandais,e

 Kortnavn norsk:

FRANKRIKE

FR/FRA

Offisielt navn norsk:

Republikken Frankrike

 

Kortnavn engelsk:

France

 

Offisielt navn engelsk:

the French Republic

 

Kortnavn fransk:

France (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République française

 

Hovedstad norsk:

Paris

 

Hovedstad engelsk:

Paris

 

Hovedstad fransk:

Paris

 

Nasjonaldag:

14. juli

 

Dipl. forb. m. Norge

21.03.1906

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: franskmann – fransk

 
 

engelsk: a French/man, woman, the French - French

 
 

fransk: Français,e – français,e