Historisk arkiv

Statsnavn og hovedsteder - H

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven H.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:

  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse
  • Når de diplomatiske forbindelsene med Norge ble opprettet.

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

HAITI

HT/HTI

Offisielt navn norsk:

Republikken Haiti

 

Kortnavn engelsk:

Haiti

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Haiti

 

Kortnavn fransk:

Haïti (M, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

la République d'Haïti

 

Hovedstad norsk:

Port-au-Prince

 

Hovedstad engelsk:

Port-au-Prince

 

Hovedstad fransk:

Port-au-Prince

 

Nasjonaldag:

1. januar

 

Dipl. forb. m. Norge

1943

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: haitier, haitiar - haitisk

 
 

engelsk: Haitian

 
 

fransk: Haïtien,ne - haïtien,ne

 

Kortnavn norsk:

HELLAS

GR/GRC

Offisielt navn norsk:

Republikken Hellas

 

Kortnavn engelsk:

Greece

 

Offisielt navn engelsk:

the Hellenic Republic

 

Kortnavn fransk:

Grèce (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République hellénique

 

Hovedstad norsk:

Aten

 

Hovedstad engelsk:

Athens

 

Hovedstad fransk:

Athènes

 

Nasjonaldag:

25. mars (the Independence Day) og 28. oktober (the Ochi Day)

 

Dipl. forb. m. Norge

25.06.1918

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: greker/grekar, hellener/hellen(ar) – gresk/hellensk

 
 

engelsk: Greek

 
 

fransk: Grec, Grecque - grec, grecque

 

Kortnavn norsk:

HONDURAS

HN/HND

Offisielt navn norsk:

Republikken Honduras

 

Kortnavn engelsk:

Honduras

 

Offisielt engelsk:

the Republic of Honduras

 

Kortnavn fransk:

Honduras (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Honduras

 

Hovedstad norsk:

Tegucigalpa

 

Hovedstad engelsk:

Tegucigalpa

 

Hovedstad fransk:

Tegucigalpa

 

Nasjonaldag:

15. september

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: honduraner/handuran(ar) – honduransk

 
 

engelsk: Honduran

 
 

fransk: Hondurien,ne – hondurien,ne