Historisk arkiv

Statsnavn og hovedsteder - L

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Oppdatert mai 2022

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven L.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse
  • Når de diplomatiske forbindelsene med Norge ble opprettet.

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

LAOS

LA/LAO

Offisielt navn norsk:

Den demokratiske folkerepublikk(en) Laos

 

Kortnavn engelsk:

Laos

.

Offisielt navn engelsk:

Lao People's Democratic Republic (the)

 

Kortnavn fransk:

Laos

 

Offisielt navn fransk:

République démocratique populaire lao (la)

 

Hovedstad norsk:

Vientiane

 

Hovedstad engelsk:

Vientiane

 

Hovedstad fransk:

Vientiane

 

Nasjonaldag:

2. desember

 

Dipl. forb. m. Norge

02.11.1991

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: laot - laotisk

 
 

engelsk: a Lao, two Lao, the Lao (people) - Lao

 
 

fransk: un Lao, les Lao – lao

 

Kortnavn norsk:

LATVIA

LV/LVA

Offisielt navn norsk:

Republikken Latvia

 

Kortnavn engelsk:

Latvia

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Latvia

 

Kortnavn fransk:

Lettonie (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Lettonie

 

Hovedstad norsk:

Riga

 

Hovedstad engelsk:

Riga

 

Hovedstad fransk:

Riga

 

Nasjonaldag:

18. november

 
Dipl. forb. m. Norge:

27.08.1991

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: lativer/latviar – latvisk

 
 

engelsk: Latvian

 
 

fransk: Letton, ne – letton,ne

 

Kortnavn norsk:

LESOTHO

LS/LSO

Offisielt navn norsk:

Kongeriket Lesotho

 

Kortnavn engelsk:

Lesotho

 

Offisielt navn engelsk:

the Kingdom of Lesotho

 

Kortnavn fransk:

Lesotho (le)

 

Offisielt navn fransk:

le Royaume du Lesotho

 

Hovedstad norsk:

Maseru

 

Hovedstad engelsk:

Maseru

 

Hovedstad fransk:

Maseru

 

Nasjonaldag:

4. oktober

 

Dipl. forb. m. Norge

1976

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: lesothoer/lesothoar - lesothisk

 
 

engelsk: (of) Lesotho

 
 

fransk: du Lesotho

 

Kortnavn norsk:

LIBANON

LB/LBN

Offisielt navn norsk:

Republikken Libanon

 

Kortnavn engelsk:

Lebanon

 

Offisielt navn engelsk:

the Lebanese Republic

 

Kortnavn fransk:

Liban (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République libanaise

 

Hovedstad norsk:

Beirut

 

Hovedstad engelsk:

Beirut

 

Hovedstad fransk:

Beyrouth

 

Nasjonaldag:

22. november

 

Dipl. forb. m. Norge

10.08.1948

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: libaneser/libanesar – libanesisk

 

 

engelsk: Lebanese

 
 

fransk: Libanais,e – libanais,e

 

Kortnavn norsk:

LIBERIA

LR/LBR

Offisielt navn norsk:

Republikken Liberia

 

Kortnavn engelsk:

Liberia

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Liberia

 

Kortnavn fransk:

Libéria (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Libéria

 

Hovedstad norsk:

Monrovia

 

Hovedstad engelsk:

Monrovia

 

Hovedstad fransk:

Monrovia

 

Nasjonaldag:

26. juli

 

Dipl. forb. m. Norge

17.02.1965

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: liberier/liberiar – liberisk

 
 

engelsk: Liberian

 
 

fransk: Libérien,ne – libérien,ne

 

Kortnavn norsk:

LIBYA

LY/LBY

Offisielt navn norsk:


Staten Libya

 

Kortnavn engelsk:

Libya

 

Offisielt navn engelsk:


State of Libya
 

Kortnavn fransk:

Libye (la)

 

Offisielt navn fransk:


État de Libye
 

Hovedstad norsk:

Tripoli

 

Hovedstad engelsk:

Tripoli

 

Hovedstad fransk:

Trípoli

 

Nasjonaldag:

24. desember

 

Dipl. forb. m. Norge

20.07.1966

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: libyer/libyar – libysk

 
 

engelsk: Libyan

 
 

fransk: Libyen,ne – libyen,ne

 

Kortnavn norsk:

LIECHTENSTEIN

LI/LIE

Offisielt navn norsk:

Fyrstedømmet Liechtenstein

 

Kortnavn engelsk:

Liechtenstein

 

Offisielt navn engelsk:

the Principality of Liechtenstein

 

Kortnavn fransk:

Liechtenstein (le)

 

Offisielt navn fransk:

la Principauté de Liechtenstein

 

Hovedstad norsk:

Vaduz

 

Hovedstad engelsk:

Vaduz

 

Hovedstad fransk:

Vaduz

 

Nasjonaldag:

15. august

 

Dipl. forb. m. Norge

25.11.1919

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: liechtensteiner/liechtensteinar - liechtensteinsk

 
 

engelsk: (of) Liechtenstein

 
 

fransk: Liechtensteinois,e - liechtensteinois,e

 

Kortnavn norsk:

LITAUEN

LT/LTU

Offisielt navn norsk:

Republikken Litauen

 

Kortnavn engelsk:

Lithuania

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Lithuania

 

Kortnavn fransk:

Lituanie (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Lituanie

 

Hovedstad norsk:

Vilnius

 

Hovedstad engelsk:

Vilnius

 

Hovedstad fransk:

Vilnius

 

Nasjonaldag:

16. febuar

 
Dipl. forb. m. Norge:

27.08.1991

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: litauer/litauar – litauisk

 
 

engelsk: Lithuanian

 
 

fransk: Lituanien,ne – lituanian,ne

 

Kortnavn norsk:

LUXEMB(O)URG

LU/LUX

Offisielt navn norsk:

Storhertugdømmet Luxemb(o)urg

 

Kortnavn engelsk:

Luxembourg

 

Offisielt navn engelsk:

the Grand Duchy of Luxembourg

 

Kortnavn fransk:

Luxembourg (le)

 

Offisielt navn fransk:

le Grand-Duché de Luxembourg

 

Hovedstad norsk:

Luxemb(o)urg

 

Hovedstad engelsk:

Luxembourg

 

Hovedstad fransk:

Luxembourg

 

Nasjonaldag:

23. juni

 

Dipl. forb. m. Norge

15.04.1931

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: luxemb(o)urger/luxemb(o)urgar -luxemb(o)urgsk

 
 

engelsk: (of) Luxembourg

 
 

fransk: Luxembourgeois,e - luxembourgeois,e