Historisk arkiv

Statsnavn og hovedsteder - R

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven R.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse
  • Når de diplomatiske forbindelsene med Norge ble opprettet.

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader

Kortnavn norsk:

ROMANIA

RO/ROU

Offisielt navn norsk:

Romania

 

Kortnavn engelsk:

Romania

 

Offisielt navn engelsk:

Romania

 

Kortnavn fransk:

Roumanie (la)

 

Offisielt navn fransk:

Roumanie (la)

 

Hovedstad norsk:

Bucuresti

 

Hovedstad engelsk:

Bucharest

 

Hovedstad fransk:

Bucarest

 

Nasjonaldag:

1. desember

 

Dipl. forb. m. Norge

14.05.1917

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: rumener/rumen(ar) – rumensk

 
 

engelsk: Romanian

 
 

fransk: Roumain,e – roumain,ne

 

Kortnavn norsk:

RUSSLAND

RU/RUS

Offisielt navn norsk:

Den russiske føderasjon(en)

 

Kortnavn engelsk:

Russian Federation (the)

 

Offisielt navn engelsk:

Russian Federation (the)

 

Kortnavn fransk:

Fédération de Russie (la)

 

Offisielt navn fransk:

Fédération de Russie (la)

 

Hovedstad norsk:

Moskva

 

Hovedstad engelsk:

Moscow

 

Hovedstad fransk:

Moscou

 

Nasjonaldag:

12. juni

 

Dipl. forb. m. Norge

 

31.10.1905

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: russer/russar – russisk

 
 

engelsk: of the Russian Federation - Russian

 
 

fransk: de la Fédération de Russie - russe

 

Kortnavn norsk:

RWANDA

RW/RWA

Offisielt navn norsk:

Republikken Rwanda

 

Kortnavn engelsk:

Rwanda

 

Offisielt navn engelsk:

the Rwandese Republic

 

Kortnavn fransk:

Rwanda (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République rwandaise

 

Hovedstad norsk:

Kigali

 

Hovedstad engelsk:

Kigali

 

Hovedstad fransk:

Kigali

 

Nasjonaldag:

1. juli

 

Dipl. forb. m. Norge

 

30.01.1971

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: rwander/rwandar – rwandisk

 
 

engelsk: Rwandese

 
 

fransk: Rwandais,e – rwandais,e