Historisk arkiv

Statsnavn og hovedsteder - V

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven V. Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse
  • Når de diplomatiske forbindelsene med Norge ble opprettet.

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

VANUATU

VU/VUT

Offisielt navn norsk:

Republikken Vanuatu

 

Kortnavn engelsk:

Vanuatu

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Vanuatu

 

Kortnavn fransk:

Vanuatu

 

Offisielt navn fransk:

la République de Vanuatu

 

Hovedstad norsk:

Port Vila

 

Hovedstad engelsk:

Port Vila

 

Hovedstad fransk:

Port Vila

 

Nasjonaldag:

30. juli

 

Dipl. forb. m. Norge

1988

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: vanuatuer/vanuatuar – vanuatisk

 
 

engelsk: of Vanuatu

 
 

fransk: de Vanuatu

 

Kortnavn norsk:

VATIKANSTATEN

VA/VAT

Offisielt navn norsk:

Vatikanstaten

 

Kortnavn engelsk:

Vatican City State (the)/Holy See (the)

 

Offisielt navn engelsk:

Vatican City State (the)/Holy See (the)

 

Kortnavn fransk:

Etat de la Cité du Vatican (l')/Saint-Siège (le)

 

Offisielt navn fransk:

Etat de la Cité du Vatican (l')/Saint-Siège (le)

 

Hovedstad norsk:

-

 

Hovedstad engelsk:

-

 

Hovedstad fransk:

-

 

Nasjonaldag:

Dato for innsetting av paven: 22. oktober

 

Dipl. forb. m. Norge

02.08.1982

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: fra Vatikanstaten – vatikansk

 
 

engelsk: of the Holy See

 
 

fransk: du Saint-Siège

 

Kortnavn norsk:

VENEZUELA

VE/VEN

Offisielt navn norsk:

Den bolivarianske republikken Venezuela

 

Kortnavn engelsk:

Venezuela

 

Offisielt navn engelsk:

the Bolivarian Republic of Venezuela

 

Kortnavn fransk:

Venezuela (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République bolivarienne du Venezuela

 

Hovedstad norsk:

Caracas

 

Hovedstad engelsk:

Caracas

 

Hovedstad fransk:

Caracas

 

Nasjonaldag:

5. juli

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: venezuelaner/venezuelan(ar) - venezuelansk

 
 

engelsk: Venezuelan

 
 

fransk: Vénézuélien,ne – vénézuélien,ne

 

Kortnavn norsk:

VIETNAM

VN/VNM

Offisielt navn norsk:

Den sosialistiske republikk(en) Vietnam

 

Kortnavn engelsk:

Viet Nam/Vietnam

 

Offisielt navn engelsk:

the Socialist Republic of Vietnam

 

Kortnavn fransk:

Viet Nam (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République socialiste du Viet Nam

 

Hovedstad norsk:

Hanoi

 

Hovedstad engelsk:

Hanoi

 

Hovedstad fransk:

Hanoi

 

Nasjonaldag:

2. september

 

Dipl. forb. m. Norge

25.11.1971

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: vietnameser/vietnamesar – vietnamesisk

 
 

engelsk: Vietnamese

 
 

fransk: Vietnamien,ne – vietnamien,ne