Historisk arkiv

Statsnavn og hovedsteder - P

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven P.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse
  • Når de diplomatiske forbindelsene med Norge ble opprettet.

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

PAKISTAN

PK/PAK

Offisielt navn norsk:

Den islamske republikk(en) Pakistan

 

Kortnavn engelsk:

Pakistan

 

Offisielt navn engelsk:

the Islamic Republic of Pakistan

 

Kortnavn fransk:

Pakistan (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République islamique du Pakistan

 

Hovedstad norsk:

Islamabad

 

Hovedstad engelsk:

Islamabad

 

Hovedstad fransk:

Islamabad

 

Nasjonaldag:

23. mars

 

Dipl. forb. m. Norge

08.12.1948

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: pakistaner/pakistanar – pakistansk

 
 

engelsk: a Pakistani, (of) Pakistan

 
 

fransk: Pakistanais,e – pakistanis,e

 

Kortnavn norsk:

PALAU

PW/PLW

Off. navn norsk:

Republikken Palau

 

Kortnavn engelsk:

Palau

 

Off. navn engelsk:

the Republic of Palau

 

Kortnavn fransk:

Palaos (les)

 

Off. navn fransk:

la République des Palaos

 

Hovedstad norsk:

Ngerulmud

 

Hovedstad engelsk:

Ngerulmud

 

Hovedstad fransk:

Ngerulmud

 

Nasjonaldag:

9. juli

 

Dipl. forb. m. Norge:

31.05.2017

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: palauer/palauar – palauisk engelsk: of Palao fransk: Palaosien, ne - palaosien,ne

 

Kortnavn norsk:

PALESTINA*

PS/PSE
Proklamert. Norge har ikke anerkjent Palestina som stat

Off. navn norsk:

Palestina*

Se over

Kortnavn engelsk:

Palestine*

Se over

Off. navn engelsk:

Palestine*

Se over

Kortnavn fransk:

la Palestine*

Se over

Off. navn fransk:

Palestine*

Se over

Hovedstad norsk:

Jerusalem*

Proklamert av PLO i 1988.

Se UNGA res. 181. Se også UN SCR 478 (1980).

Sluttstatusspørsmål gjenstand for forhandlinger ihht Oslo-avtalen.

Selvstyreinstitusjoner i Ramallah. Norges rep. kontor ligger i Al Ram.

Hovedstad engelsk:

Jerusalem*

Se over

Hovedstad fransk:

Jérusalem*

Se over

Nasjonaldag:

15. november

 

Dipl. forb. m. Norge

*Norge har ikke anerkjent Palestina som stat. Norge har formelle diplomatiske forbindelser med Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) som representant for det palestinske folk siden 09.12.1994

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: palestiner/palestinar – palestinsk
engelsk: Palestinian
fransk: palestinien,ne - palestinien

 

Kortnavn norsk:

PANAMA

PA/PAN

Offisielt navn norsk:

Republikken Panama

 

Kortnavn engelsk:

Panama

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Panama

 

Kortnavn fransk:

Panama (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Panama

 

Hovedstad norsk:

Panama by

 

Hovedstad engelsk:

Panama City

 

Hovedstad fransk:

Panama

 

Nasjonaldag:

3. november

 

Dipl. forb. m. Norge

21.07.1948

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: panamaner/panaman(ar) – panamansk

 
 

engelsk: Panamanian

 
 

fransk: Panaméen,ne – panaméen,ne

 

Kortnavn norsk:

PAPUA NY-GUINEA

PG/PNG

Offisielt navn norsk:

Papua Ny-Guinea

 

Kortnavn engelsk:

Papua New Guinea

 

Offisielt navn engelsk:

The Independent State of Papua New Guinea

 

Kortnavn fransk:

Papouasie-Nouvelle-Guinée (la)

 

Offisielt navn fransk:

Papouasie-Nouvelle-Guinée (la)

 

Hovedstad norsk:

Port Moresby

 

Hovedstad engelsk:

Port Moresby

 

Hovedstad fransk:

Port Moresby

 

Nasjonaldag:

16. september

 

Dipl. forb. m. Norge

09.08.1976

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: papuaner/papuan(ar) – papuansk

 
 

engelsk: a Papua New Guinean, (of) Papua New Guinea

 
 

fransk: Papouan-Néo-Guinéen, Papouane-Néo-Guinéenne,
Papouans-Néo-Guinéens (som adj. uten store bokstaver)

 

Kortnavn norsk:

PARAGUAY

PY/PRY

Offisielt navn norsk:

Republikken Paraguay

 

Kortnavn engelsk:

Paraguay

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Paraguay

 

Kortnavn fransk:

Paraguay (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Paraguay

 

Hovedstad norsk:

Asunción

 

Hovedstad engelsk:

Asunción

 

Hovedstad fransk:

Asunción

 

Nasjonaldag:

15. mai

 

Dipl. forb. m. Norge

02.04.1906

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: paraguayaner/paraguyan(ar) - paraguyansk

 
 

engelsk: Paraguayan

 
 

fransk: Paraguayen,ne – paraguayen,ne

 

Kortnavn norsk:

PERU

PE/PER

Offisielt navn norsk:

Republikken Peru

 

Kortnavn engelsk:

Peru

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Peru

 

Kortnavn fransk:

Pérou (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Pérou

 

Hovedstad norsk:

Lima

 

Hovedstad engelsk:

Lima

 

Hovedstad fransk:

Lima

 

Nasjonaldag:

28. juli

 

Dipl. forb. m. Norge

03.08.1923

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: peruaner/peruan(ar) - peruansk

 
 

engelsk: Peruvian

 
 

fransk: Péruvien,ne – péruvien,ne

 

Kortnavn norsk:

POLEN

PL/POL

Offisielt navn norsk:

Republikken Polen

 

Kortnavn engelsk:

Poland

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Poland

 

Kortnavn fransk:

Pologne (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Pologne

 

Hovedstad norsk:

Warszawa

 

Hovedstad engelsk:

Warsaw

 

Hovedstad fransk:

Varsovie

 

Nasjonaldag:

3. mai

 

Dipl. forb. m. Norge

04.07.1919

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: polakk – polsk

 
 

engelsk: a Pole – Polish

 
 

fransk: Polonais,e – polonais,e

 

Kortnavn norsk:

PORTUGAL

PT/PRT

Offisielt navn norsk:

Republikken Portugal

 

Kortnavn engelsk:

Portugal

 

Offisielt navn engelsk:

the Portuguese Republic

 

Kortnavn fransk:

Portugal (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République portugaise

 

Hovedstad norsk:

Lisboa

 

Hovedstad engelsk:

Lisbon

 

Hovedstad fransk:

Lisbonne

 

Nasjonaldag:

10. juni

 

Dipl. forb. m. Norge

 

17.03.1906

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: portugiser/portugis(ar) - portugisisk

 
 

engelsk: Portuguese

 
 

fransk: Portugais,e – portugais,e