Historisk arkiv

Tilskudd til økt digital deltakelse og kompetanse i 2022

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fyll ut dette søknadsskjemaet for å søke om tilskudd for å legge til rette for etablering av et lavterskel veiledningstilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få hjelp og veiledning. Veiledningstilbudet, kalt Digihjelpen, skal gi innbyggerne som har behov for det mulighet til å tillegne seg grunnleggende digital kompetanse.

Husk å lese igjennom hele utlysningsteksten før du søker(PDF - åpnes i nytt vindu).
I utlysningsteksten fremgår det hvem som kan søke, hva det kan søkes om midler til og maksimalt søknadsbeløp.

Søknadsfristen var mandag 6. desember 2021 innen kl. 24.00