Historisk arkiv

Følger opp IA-delmål om arbeid for personer med nedsatt funksjonsevne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd setter sysselsettingsstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne på dagsorden når de for første gang møter funksjonshemmedes organisasjoner tirsdag 23. november.

Regjeringens to nylig oppnevnte paneler, erfarings- og idépanelet, ledet av Yngve Hågensen og brukerpanelet, ledet av Thyra Kirknes, møter også.

  • Tid: Tirsdag 23.11, kl. 10-12
  • Sted: Møterom D2511 i R5, Akersgata 59.

Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (ALPR) skal ivareta en jevnlig dialog mellom statsråden og organisasjonsledere for arbeidslivets parter om sentrale utfordringer i arbeidslivs- og pensjonspolitikken.

Tema for dagens møte i ALPR er innsats og måloppnåelse i tilknytting til arbeidet med sysselsettingsstrategien. Regjeringen ønsker å trekke partene inn i dette arbeidet. Det er viktig at sysselsettingsstrategien støtter opp om det arbeidet som arbeidslivets parter har forpliktet seg til gjennom IA-avtalen.

Sysselsettingsstrategien er forankret i den politiske plattformen for regjeringen og i delmål 2 for IA-avtalen. Ansvaret for arbeidet er lagt til Arbeidsdepartementet.

Sysselsettingsstrategien retter særlig oppmerksomhet mot personer med nedsatt funksjonsevne under 30 år på vei inn i arbeidslivet. I tillegg til et særskilt fokus på unge, vil strategien også omfatte personer som har vært lenge på stønad og som risikerer å bli uføre.

Det vil bli anledning for pressen til å få kommentarer fra møtedeltakerne etter møtets slutt kl. 12. Interesserte bes om å møte i god tid.