Historisk arkiv

ESA godkjenner norske tiltak mot sosial dumping

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

- Dette er svært gode nyheter, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm etter at EFTAs overvåkningsorgan ESA har godtatt den norske ordningen med solidaransvar, innsynsrett for tillitsvalgte og påseplikt.

- Vi hadde gjort grundige vurderinger av tiltakene og forholdet til EØS-retten på forhånd, og jeg er glad for at ESA er enig i at vi kan opprettholde disse viktige tiltakene mot sosial dumping, sier statsråden.

– Avsløringene i bemanningsbransjen i det siste viser at sosial dumping foregår i betydelig omfang, påpeker Bjurstrøm.
 
Solidaransvar innebærer at en leverandør som velger å sette ut oppdrag, er ansvarlig for lønnspliktene til underleverandører nedover i en kontraktkjede. Innsynsrett betyr at tillitsvalgte kan be sin egen arbeidsgiver om å skaffe opplysninger om underleverandørers lønns- og arbeidsvilkår. Påseplikt er plikten en hovedleverandør har til å påse at lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende allmenngjøringsforskrifter, og omfatter alle ledd i kjeden av underleverandører.

De norske reglene om påseplikt, innsynsrett og solidaransvar for lønn og feriepenger etter allmenngjøringsforskrifter ble klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan i slutten av 2007. Klageren Norsk Industri, en landsforening i NHO, mente at tiltakene var i strid med EØS-retten. Etter grundige undersøkelser er ESA ikke enig i dette, og har bestemt seg for å avslutte saken mot Norge.

ESA viser til vedtaket sitt fra juli 2009, der de fastslo at allmenngjøringsordningen som sådan er i overensstemmelse med EØS-retten. Deretter slår de fast at plikten til å påse at lønns- og arbeidsvilkårene som følger av allmenngjøringsforskrifter blir fulgt opp nedover i kontraktskjeden når man setter ut oppdrag, bidrar til å sikre formålet med allmenngjøringsordningen. Det samme gjelder innsynsretten og solidaransvaret.

ESA viser blant annet til at det er et krav i alle EØS-land at myndighetene sørger for at nasjonale bestemmelser om minstelønn m.v. også overholdes av utenlandske virksomheter som yter tjenester i landet, og at solidaransvaret sikrer at arbeidstakerne faktisk får den lønnen de har krav på. Påseansvaret bidrar på sin side både til informasjon om forpliktelsene etter allmenngjøringsforskriftene og til å redusere risikoen for at oppdragsgivere pådrar seg solidaransvar. Heller ikke plikten til å fremlegge dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår for tillitsvalgte (innsynsretten) mener ESA er noe hinder for retten til å yte tjenester over landegrensene.

Reglene om solidaransvar trådte i kraft 1.1. 2010. Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett ble fastsatt 22.2.2008.

Se ESAs avgjørelse her (pdf)